Oferta

Zakres usług:

  • sporządzanie WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa
  • kosztorysy inwestorskie w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • komputerowe sporządzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych itp.
  • analizy cen jednostkowych
  • weryfikacja kosztorysów
  • kosztorysy dla uzyskania kredytów bankowych (budowa, modernizacja, remont)
  • nadzory robót budowlanych
  • przeglądy techniczne budynków
  • sprzedaż gotowych projektów „Domów Rodzinnych” (w tym budynków gospodarczych) – duży wybór, niskie ceny.

Faktury VAT, własny dojazd do Klienta, możliwość przesyłu kosztorysów pocztą elektroniczną.